Heliga familjens katolska kyrka i Ovanåker

Heliga familjens katolska kyrka i Ovanåker
Kyrkvägen 18 i Ovanåker

Mässor med mera i Ovanåker:

Söndag 10 mars mässa kl.15.30.
Korsvägsandakt varje fredag kl.18.00 under fastetiden.

BÖN TILL JESUS, MARIA OCH JOSEF
Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv.

Höga röster, buller och rop omger oss. Heliga tystnad i Nasaret, lär oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd och beredda att lyssna till de äkta läromästarna. Lär oss inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är, visa oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart, dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.

Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Nasaret, låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som förädlar och berikar. Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst dig, du som genom att bli människa har frälst människans arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i din frälsningsplan för världen.BÖN FÖR DEN EGNA FAMILJEN
Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj. Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande, att respektera varandra och ha fördrag med varandra. Hjälp oss att visa varandra uppskattning, att inte förstora varandras svagheter, att alltid vårda vår gemenskap.

Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet, öppna för varandra, öppna för andra. Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag. Välsigna oss och fyll oss med din helige Ande. Genom Jesus Kristus, vår Herre.


(bönerna är från den katolska bönboken Oremus)