Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker

Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker
Kyrkvägen 18 i Ovanåker
Söndag 1 mars firas mässa i Ovanåker kl.16.30.
Samma dag firas mässa kl.13.45 i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn.
Måndag 2 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Tisdag 3 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Onsdag 4 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Torsdag 5 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Fredag 6 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Samma kväll är det Korsvägsandakt kl.17.30.
Lördag 7 mars är det undervisning för barn och ungdom kl.10.00
med Missionaries of Charity-systrarna och mässa kl.12.30.

Söndag 8 mars firas mässa i Ovanåker kl.11.00.
Samma dag firas mässa kl.13.45 i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn.
Måndag 9 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Tisdag 10 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Onsdag 11 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Torsdag 12 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Fredag 13 mars är det Korsvägsandakt kl.17.30 i Ovanåker.

Söndag 15 mars firas mässa i Bollnäs kyrka kl.16.30.
Samma dag firas mässa kl.13.45 i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn.
Måndag 16 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Tisdag 17 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Onsdag 18 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Torsdag 19 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Fredag 20 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Samma kväll är det Korsvägsandakt kl.17.30.

Söndag 22 mars firas mässa i Ovanåker kl.11.00.
Samma dag firas mässa kl.13.45 i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn.
Måndag 23 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Tisdag 24 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Onsdag 25 mars Jungfru Marie bebådelsedag firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Torsdag 26 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.
Fredag 27 mars är det Korsvägsandakt kl.17.30 i Ovanåker.

Söndag 29 mars firas mässa i Ovanåker ca kl.16.30.
Samma dag är det bikt kl.15.00.

Samma dag firas mässa kl.13.45 i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn.
Måndag 30 mars firas mässa kl.18.00 i Ovanåker.


Bön till Jesus, Maria och Josef
Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den
yttre och den inre tystnaden, denna underbara och
nödvändiga hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv.
Höga röster, buller och rop omger oss.
Heliga tystnad i Nasaret, lär oss att fästa våra tankar vid det goda,
att rikta vår uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd
och beredda att lyssna till de äkta läromästarna.
Lär oss inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett ordnat
och personligt inre liv, av den bön i det fördolda som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är,
visa oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap,
dess upphöjda och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart,
dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.
Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Nasaret,
låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen mening,
lär oss att ge arbetet en värdighet som för­ädlar och berikar.
Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget ändamål,
att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar på det utan
att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst dig,
du som genom att bli människa har frälst människans arbete
från Adams förbannelse och gett det en plats i din frälsningsplan för världen.

Bön för den egna familjen
Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj.
Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande,
att respektera varandra och ha fördrag med varandra.
Hjälp oss att visa varandra uppskattning,
att inte förstora varandras svagheter,
att alltid vårda vår gemenskap.
Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet,
öppna för varandra, öppna för andra.
Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag.
Välsigna oss och fyll oss med din helige Ande.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

(Bönerna är hämtade från den katolska bönboken Oremus)