Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker

Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker
Kyrkvägen 18 i Ovanåker
Tredje söndagen i advent 15 december firas mässa i Ovanåker kl.16.30.
Samma dag firas mässa i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn kl.13.45.
Måndag 16 december firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Tisdag 17 december firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Onsdag 18 december firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Torsdag 19 december firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Fredag 20 december firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Samma kväll är det Eukaristisk tillbedjan kl.17.00.
Lördag 21 december är det undervisning för barn med Moder Teresa-systrarna kl.10.00 och samtidigt adventsreträtt för vuxna med pater Damian med tillfälle för bikt. Sedan firas mässa ca kl.13.00.

Fjärde söndagen i advent 22 december firas mässa i Ovanåker kl.11.00.

Samma dag firas mässa i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn kl.13.45.
Måndag 23 december firas mässa i Ovanåker kl.18.00.

Julafton 24 december firas midnattsmässa i Ovanåker kl.22.00.
Samma dag firas julmässa i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn kl.14.00.

Juldagen 25 december firas mässa i Ovanåker kl.11.00.

Söndag 29 december firas mässa i Ovanåker kl.13.45.

Efter mässan firar vi Heliga familjens festdag med god mat, lekar och tävlingar.

Nyårsdagen onsdag 1 januari firas mässa i Ovanåker kl.13.45.

Trettondagsafton söndag 5 januari firas mässa i Ovanåker kl.13.45.

Söndag 19 januari firas mässa i Bollnäs kyrka kl.16.30
Bön till Jesus, Maria och Josef
Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den
yttre och den inre tystnaden, denna underbara och
nödvändiga hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv.
Höga röster, buller och rop omger oss.
Heliga tystnad i Nasaret, lär oss att fästa våra tankar vid det goda,
att rikta vår uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd
och beredda att lyssna till de äkta läromästarna.
Lär oss inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett ordnat
och personligt inre liv, av den bön i det fördolda som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är,
visa oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap,
dess upphöjda och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart,
dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.
Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Nasaret,
låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen mening,
lär oss att ge arbetet en värdighet som för­ädlar och berikar.
Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget ändamål,
att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar på det utan
att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst dig,
du som genom att bli människa har frälst människans arbete
från Adams förbannelse och gett det en plats i din frälsningsplan för världen.

Bön för den egna familjen
Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj.
Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande,
att respektera varandra och ha fördrag med varandra.
Hjälp oss att visa varandra uppskattning,
att inte förstora varandras svagheter,
att alltid vårda vår gemenskap.
Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet,
öppna för varandra, öppna för andra.
Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag.
Välsigna oss och fyll oss med din helige Ande.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

(Bönerna är hämtade från den katolska bönboken Oremus)