Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker

Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker
Kyrkvägen 18 i Ovanåker
Söndag 16 juni (Heliga Trefaldighets dag) firas mässa i Bollnäs kyrka kl.16.30.
Samma dag firas mässa i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn kl.13.45.

Måndag 17 juni firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Tisdag 18 juni firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Onsdag 19 juni firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Torsdag 20 juni firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Fredag 21 juni är det Eukaristisk tillbedjan kl.17.00 och mässa kl.18.00.
Lördag 22 juni är det övning för ministranterna kl.11.00 och mässa kl.12.30.

Söndag 23 juni (Kristi kropps och blods högtid) firas mässa i Ovanåker kl.11.00.
Samma dag firas mässa i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn kl.13.45.

Onsdag 26 juni firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Torsdag 27 juni firas mässa i Ovanåker kl.18.00.

Söndag 30 juni firas mässa i Ovanåker kl.16.30.
Bön till Jesus, Maria och Josef
Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den
yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga
hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Höga röster,
buller och rop omger oss. Heliga tystnad i Nasaret, lär
oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår
uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd
och beredda att lyssna till de äkta läromästarna. Lär oss
inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett
ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda
som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är, visa
oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda
och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart,
dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.
Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Nasaret,
låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen
mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som för­ädlar
och berikar. Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget
ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar
på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst
dig, du som genom att bli människa har frälst människans
arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i din
frälsningsplan för världen.

Bön för den egna familjen
Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj.
Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande,
att respektera varandra och ha fördrag med varandra.
Hjälp oss att visa varandra uppskattning,
att inte förstora varandras svagheter,
att alltid vårda vår gemenskap.
Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet,
öppna för varandra, öppna för andra.
Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag.
Välsigna oss och fyll oss med din helige Ande.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

(Bönerna är hämtade från den katolska bönboken Oremus)