Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker

Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker
Kyrkvägen 18 i Ovanåker
Torsdag 21 februari firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Fredag 22 februari firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Kl.17.00 samma kväll är det Eukaristisk tillbedjan.
Lördag 23 februari firas mässa i Ovanåker kl.18.00.

Söndag 24 februari firas mässa i Ovanåker kl.11.00.
Samma dag firas mässa i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn kl.13.45.

Onsdag 27 februari firas mässa i Ovanåker kl.18.00.
Torsdag 28 februari firas mässa i Ovanåker kl.18.00.

I mars blir det val till pastoral- och ekonomirådet i Sankt Pauli katolska församling i Gävle. Arbetsbeskrivning och valnomineringsblanketter finns här till höger.

28 april är det ett församlingsmöte för Sankt Pauli katolska församling i Gävle. Klicka på bilden så går den att läsa.


23-25 maj är det evangelisationsmöte och vallfärd till Skellefteå för alla församlingar i Norrland. Klicka på bilden så går den att läsa.


Bön till Jesus, Maria och Josef
Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den
yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga
hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Höga röster,
buller och rop omger oss. Heliga tystnad i Nasaret, lär
oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår
uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd
och beredda att lyssna till de äkta läromästarna. Lär oss
inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett
ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda
som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är, visa
oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda
och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart,
dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.
Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Nasaret,
låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen
mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som för­ädlar
och berikar. Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget
ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar
på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst
dig, du som genom att bli människa har frälst människans
arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i din
frälsningsplan för världen.

Bön för den egna familjen
Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj.
Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande,
att respektera varandra och ha fördrag med varandra.
Hjälp oss att visa varandra uppskattning,
att inte förstora varandras svagheter,
att alltid vårda vår gemenskap.
Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet,
öppna för varandra, öppna för andra.
Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag.
Välsigna oss och fyll oss med din helige Ande.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

(Bönerna är hämtade från den katolska bönboken Oremus)