Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker

Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker
Kyrkvägen 18 i Ovanåker
Söndag 20 maj firas mässa i Ovanåker kl.16.30.
Samma dag firas mässa i Söderhamn kl.13.45 i Ulrika Eleonora kyrka.

Ingen mässa firas varken i Bollnäs, Ovanåker eller Söderhamn 27 maj utan bara i Gävle. Efter mässan i Gävle kl.11.00 är församlingens årsmöte där.
Tisdag 12 juni är det evangelisationsmöte i Ovanåker för Norrlands dekanat.
Vallfärden går sedan vidare till Birgittasystrarna i Falun och Berget i Rättvik.Maj - Mariamånaden
Att fira maj månad som Marias särskilda månad är en folklig sed i Kyrkan. Den firas med s.k. majandakter med bibelläsningar, sånger och böner, i hemmet eller i församlingen. Marias bild får en hedersplats och smyckas med vårens första blommor.

Påsktiden räknas från Påskvakan till Pingstdagens afton. Under hela denna tid brinner påskljuset i gudstjänsterna. Liksom Fastetidens fyrtio dagar betecknade jordelivet med dess kamp och möda, så är Påsktidens femtio dagar en symbol för himlens salighet. Påsktiden är sakramentens tid framför andra. I Påskvakan förnyar vi våra doplöften om trohet mot honom som har dött och uppstått för oss. I fornkyrkan ägde normalt alla dop rum under påsknatten. Det är Kyrkans bud att vi kring Påsk tar emot den uppståndne Herren i kommunionen. Det är Kyrkans önskan att vi tar emot Jesu frid i botens sakrament, som instiftades på Påskdagens kväll och blev den uppståndnes första gåva till sin Kyrka. Den som bär på allvarlig synd är förpliktad att bikta sig.

Bön till Jesus, Maria och Josef
Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den
yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga
hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Höga röster,
buller och rop omger oss. Heliga tystnad i Nasaret, lär
oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår
uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd
och beredda att lyssna till de äkta läromästarna. Lär oss
inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett
ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda
som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är, visa
oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda
och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart,
dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.
Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Nasaret,
låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen
mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som för­ädlar
och berikar. Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget
ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar
på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst
dig, du som genom att bli människa har frälst människans
arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i din
frälsningsplan för världen.

Bön för den egna familjen
Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj.
Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande,
att respektera varandra och ha fördrag med varandra.
Hjälp oss att visa varandra uppskattning,
att inte förstora varandras svagheter,
att alltid vårda vår gemenskap.
Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet,
öppna för varandra, öppna för andra.
Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag.
Välsigna oss och fyll oss med din helige Ande.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

(Texterna är hämtade från den katolska bönboken Oremus)